Kursus oversigt

 • 1

  Velkommen

  • Velkommen til 1. semester på Master of Business Coaching

  • Semesterbeskrivelse

  • Litteraturliste

  • MBC Studieordning og læringsmål

  • EMCC Akkreditering

  • CCCs etik og metodik

 • 2

  Dag 1

  • Coaching og Syntesemodellen

  • Litteratur og materialer

 • 3

  Dag 2

  • Kognitiv 1

  • Litteratur og materialer

 • 4

  Dag 3

  • Psyko-dynamisk 1

  • Litteratur og materialer

 • 5

  Dag 4

  • Systemisk-narrativ 1

  • Litteratur og materialer

 • 6

  Dag 5

  • Kognitiv 2

  • Litteratur og materialer

 • 7

  Dag 6

  • Psykodynamisk 2

  • Litteratur og materialer

 • 8

  Dag 7

  • Systemisk-narrativ 2

  • Litteratur og materialer

 • 9

  Dag 8

  • Fuld Syntesedag

 • 10

  Træningsaftener

  • Træningsaften 1: Den kognitive diskurs

  • Træningsaften 2: Den psykodynamiske diskurs

  • Træningsaften 3: Den systemisk-narrative diskurs

  • Træningsaften 4: Syntesecoaching

 • 11

  Dag 9-10

  • Eksamen

  • Sådan foregår eksamen

  • MBC eksamensopgave eksempler

  • Aflevering af eksamensopgave

 • 12

  Big Five

  • Big Five certificering